Facebook grupp för medlemmar

Sedan 2017 har vi en sluten facebookgrupp för våra medlemmar. Där kan du hitta programmet, anmäla dig till olika programpunkter, samt använda meddelarfunktionen.

Du hittar gruppen här: SWEA Budapest Medlemmar