Budapest

SWEA Budapest

Välkommen till SWEA Budapest

SWEA Budapest är en relativt liten men spännande avdelning som blev en egen lokalavdelning redan 1998. SWEA Budapest ingår i den stora internationella gemenskapen som SWEA utgör.

Om oss

SWEA är en global organisation, med ett unikt internationellt nätverk, som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.

LÄS MER OM SWEA INTERNATIONAL

Om swea budapest

SWEA Budapest bildades 1998 och tillhör regionen OEMA. Vi har för närvarande runt 20 medlemmar och erbjuder ett lokalt nätverk av svensktalande tjejer i Budapest. Vi anordnar ett antal aktiviteter per månad, där middagar och kulturella aktiviteter är återkommande. Vi har även en bokklubb som träffas regelbundet under året.

Swea – ett unikt nätverk

SWEA kan ge tips och råd om hur man etablera sig, samt hur saker och ting fungerar i Budapest. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk! SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

Välkommen till SWEA Budapest.

Kommande aktiviteter

07

augusti

03

oktober