Budapest

Hur SWEA startades i Budapest

SWEA Budapest startade 1998, på initiativ av vår första ordförande, Helene Comstedt. Det fanns önskemål från kvinnor som då befann sig i Budapest, att ha ett nätverk där man kunde träffas och utbyta erfarenheter. SWEA International kontaktades och avdelningen startade initialt som en underavdelning till SWEA Geneve. Det första medlemsmötet hölls hemma hos vår första ordförande, i september 1998.

Under 2002, anordnade SWEA Budapest, SWEA Internationals årsmöte. Det var en liten grupp som planerade och genomförde konferensen, som varade i fem dagar, och hade 328 deltagare.

Under de första åren samarbetade SWEA Budapest mycket med Ungersk-Svenska Föreningen och de anordnade för första gången ett Adventsfirande 1999.

Idag är vi runt 20 medlemmar och anordnar ett antal aktiviteter per månad, förutom under sommarmånaderna. Återkommande aktiviteter är middagar, fika och Nyfiken på Ungern, vilken har en kulturell inriktning, där vi har allt ifrån museibesök till stadsvandringar på speciella teman. Vi har även en bokklubb som träffas regelbundet och ett antal årligen återkommande aktiviteter, som adventsfirandet, julmiddagen och vårfesten. Ett par gånger per år, brukar vi även anordna föreläsningar på speciella teman, eller besöka någon av de många festivaler som anordnas i Budapest.