SWEA Budapest

Medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Budapest, att vara med på våra intressanta aktiviteter och lära känna svensktalande kvinnor i vår stad?

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Anmäl dig som medlem i SWEA Budapest:

Vill du bli medlem i SWEA Budapest, fyll i formuläret nedan!

Årsavgiften är 13.000 HUF per år, från och med 2021. Du kommer att få direktiv gällande inbetalningen, när vi mottagit din anmälan.

Om du har några frågor, kontakta oss gärna: https://budapest.swea.org/kontakt/

 

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.