SWEA Budapest

Brunch för hela familjen

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-09-17
12:00 – 15:00


Visst är det alltid trevligt med brunch. Denna söndagen är hela familjen välkommen om man så vill. Information om plats skickas ut till våra medlemmar. Anmäl dig senast den 8/9 till Jonna via sms eller via vår facebooksida.